Dział Obsługi Klienta:

tel. +48 34 390 55 57

DOK czynne jest: pn.-pt. w godz. 8:00 – 18:00

e-mail: bok@mpay.com.pl

 

Zapytania ofertowe:

e-mail: zapytaniaofertowe@mpay.com.pl

Kontakt dla mediów:

e-mail: media@mpay.com.pl

 

Relacje inwestorskie:

e-mail: ri@mpay.com.pl

Oferty marketingowe:

e-mail: marketing@mpay.com.pl

Biuro mPay Warszawa:

e-mail: kontakt@mpay.com.pl

 

mPay Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Jasna 1 lok. 421
00-013 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

KRS: 0000172708

NIP: 5213258216

Kapitał zakładowy i wpłacony: 7 320 000 PLN

Zarząd:

Krzysztof Hejduk – Prezes Zarządu