Od lipca 2018 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. „Ustawa AML”). Jej zapisy nakładają na instytucje finansowe takie jak mPay dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność dokonania w określonych sytuacjach identyfikacji i potwierdzenia tożsamości swoich Użytkowników. Właśnie dlatego dla osób, które będą chciały korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności Aplikacji, wprowadziliśmy weryfikację Konta mPay, w wyniku której może dojść do wydania Instrumentu Płatniczego mPay.

W związku z dostosowaniem działalności mPay do wspomnianych wymogów prawa, z dniem 2 czerwca 2019 r. zmieni się obecnie obowiązujący „Regulamin Użytkownika Systemu mPay” (zostanie zastąpiony przez „Regulamin Aplikacji mPay”) oraz wprowadziliśmy nowy „Regulamin Instrumentu Płatniczego mPay”. Z pełną treścią nowych regulaminów można zapoznać się tutaj. 

Kto musi się zweryfikować?

Przejście procesu weryfikacji jest konieczne wtedy, gdy chcesz korzystać z pełnej funkcjonalności jaką daje Instrument Płatniczy mPay, a tym samym z wszystkich usług płatniczych dostępnych w ramach Aplikacji, czyli m.in. z przelewów między Użytkownikami mPay, możliwości wypłaty środków z Rachunku mPay, a w przyszłości z innych usług płatniczych.

Kto nie musi się zweryfikować?

Jeżeli nie zdecydujesz się na przejście przez proces weryfikacji Twojej tożsamości to nie będziesz mógł korzystać z jego pełnej funkcjonalności Aplikacji. Jednakże, nadal będziesz mógł używać mPay m.in do:

  • kupowania biletów
  • płatności za parkowanie
  • zakupu doładowań do gier i telefonów.

Nie ma przy tym znaczenia, czy płatności w Aplikacji dokonujesz przedpłaconą Portmonetką mPay, czy też kartą płatniczą..

Jak zweryfikować konto?

Proces weryfikacji jest prosty i w pełni bezpieczny. Wszystkie dane są przez nas gromadzone jedynie w niezbędnym zakresie i wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy AML.
Aby rozpocząć proces weryfikacji, zaloguj się do swojego konta Użytkownika, kliknij w Zweryfikuj konto mPay i uzupełnij formularz potrzebnymi danymi.

W ostatnim kroku procesu weryfikacji zostaniesz poproszony o wykonanie przelewu zasilającego Rachunek mPay, który pozwoli nam na potwierdzenie uzupełnionych przez Ciebie danych. Wybrana przez Ciebie kwota przelewu zasili Twoją Portmonetkę mPay.

Od 1 czerwca 2019 roku przeprowadzana będzie dodatkowa weryfikacja tożsamości Użytkownika Instrumentu Płatniczego mPay. W tym celu poprosimy Cię o wysłanie zdjęcia lub skanu ważnego dokumentu tożsamości, co pozwoli nam na potwierdzenie Twojej tożsamości.

Masz dodatkowe pytania? Chętnie na nie odpowiemy

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta mPay pod numerem telefonu +48 34 390 55 57 (pn.-pt. w godz. 8:00 – 18:00) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: bok@mpay.com.pl.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dlaczego została wprowadzona weryfikacja konta mPay?

Wprowadzenie weryfikacji, z którą może wiązać się wydanie Instrumentu Płatniczego mPay, wynika z konieczności dostosowania działalności mPay do wymogów polskiego prawa. Od lipca 2018 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. „Ustawa AML”). Jej zapisy nakładają na instytucje finansowe takie jak mPay, obowiązek dokonania w określonych sytuacjach identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkowników. Właśnie dlatego wprowadziliśmy mechanizm weryfikacji.

Czy weryfikacja jest obowiązkowa?

Weryfikacja nie jest obowiązkowa. Przejście tego procesu jest konieczne dla tych osób, które chcą móc korzystać z pełnej funkcjonalności Instrumentu Płatniczego mPay, a tym samym ze wszystkich usług dostępnych w ramach Aplikacji.

Co się stanie, jeżeli nie zweryfikuję konta?

Jeżeli nie zweryfikujesz swojego Konta mPay, stracisz możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności, jaką daje Instrument Płatniczy mPay.

Czy bez weryfikacji będę mógł kupować bilety i płacić za parkowanie?

Tak. Brak weryfikacji nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług dotyczących wnoszenia opłat za parkowanie, zakupu biletów oraz doładowań.

Czy bez weryfikacji będę mógł w dalszym ciągu korzystać z portmonetki mPay?

Tak. Brak weryfikacji nie ma wpływu na możliwość korzystania z dostępnych metod płatności. W dalszym ciągu możliwe będzie zasilanie elektronicznej portmonetki i korzystanie z niej do płatności, np. za bilety i parkowanie.

Jak zweryfikować konto?

Zaloguj się do panelu użytkownika na stronie www.mpay.pl

Kliknij w znajdujący się na górze strony napis Zweryfikuj konto mPay i wypełnij formularz potrzebnymi danymi:

  • imię i nazwisko
  • PESEL (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL np. obcokrajowców, alternatywnie należy podać datę)
  • państwo urodzenia
  • obywatelstwo
  • rodzaj dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport)
  • seria i numer dokumentu tożsamości
  • Twoje dane adresowe (pamiętaj, że podany adres musi być zgodny się z adresem, jakim dysponuje Twój bank)

W ostatnim kroku procesu weryfikacji tożsamości poprosimy Cię o wykonanie przelewu zasilającego Rachunek mPay na dowolną kwotę. Pozwoli nam to na potwierdzenie uzupełnionych przez Ciebie danych. Wybrana przez Ciebie kwota przelewu zasili Twoją Portmonetkę mPay.

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe i adresowe widniejące na przelewie muszą być takie same jak te, które zostały podane przez Ciebie w formularzu.

Czy moje dane są bezpieczne?

Twoje dane są w pełni bezpieczne i gromadzone wyłącznie w celu spełnienia prawnych obowiązków wynikających z Ustawy AML. Nie będziemy ich udostępniać, ani przetwarzać w jakichkolwiek innych celach.

Otrzymałem informację, że moja weryfikacja się nie powiodła? Co zrobić w takiej sytuacji?

Najczęstszym powodem niepowodzenia weryfikacji jest niezgodność danych wpisanych w formularzu z tymi, które przychodzą wraz z przelewem zasilającym. Może to dotyczyć danych osobowych lub adresowych.
Jeżeli otrzymałeś informację o odrzuconej weryfikacji, zaloguj się do swojego konta

i ponownie przejdź przez proces weryfikacji oraz wykonaj przelew zasilający. Upewnij się, że wpisane dane są prawidłowe i nie zawierają żadnych błędów, np. literówek w nazwisku czy nazwie ulicy.
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wskazówek, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 34 390 55 57 (pn.-pt. w godz. 8:00 – 18:00) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres bok@mpay.com.pl.