14listopad 2019

Publikacja raportu za III kwartał 2019

14sierpień 2019

Publikacja raportu za II kwartał 2019

15maj 2019

Publikacja raportu za I kwartał 2019

20marzec 2019

Publikacja raportu rocznego za rok 2018

14listopad 2018

Publikacja raportu za III kwartał 2018

14sierpień 2018

Publikacja raportu za II kwartał 2018

15maj 2018

Publikacja raportu za I kwartał 2018

20marzec 2018

Publikacja raportu rocznego za rok 2017

14listopad 2017

Publikacja raportu za III kwartał 2017

14sierpień 2017

Publikacja raportu za II kwartał 2017

15maj 2017

Publikacja raportu za I kwartał 2017

20marzec 2017

Publikacja raportu rocznego za rok 2016