Piotr Polanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Polanowski jest absolwentem University of London, Kings College London, BSc Business Management oraz Szkoły Głównej Handlowej, Magister Finansów i Bankowości. Pan Piotr Polanowski posługuje się biegle językiem angielski i francuskim.

Pan Piotr Polanowski od 2000 roku związany jest z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną, w tym Deloitte & Touche CE dział tax & legal due diligence, Trigon Capital AS, FinCo Group S.A., obecnie jako Partner i Wiceprezes Zarządu Synerga+ S.A.

Pan Piotr Polanowski posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i jest obecnie Wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland, a wcześniej Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Pan Piotr Polanowski występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i procesach sądowych w charakterze biegłego ds. analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw.

Wykładowca w zakresie analiz finansowych, finansowania przedsiębiorstw i wycen.

Radosław Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Uczestnik programu stypendialnego East Central European Scholarship Program of USAID „Bank Financial Analysis” na Georgetown University, Washington D.C., U.S.A oraz University of Wisconsin – College of Business Administration, La Crosse, WI, U.S.A.
Posiada dyplom Executive MBA – European University, Center For Management Studies, Geneve, Switzerland.
Z bankowością związany w latach 1992-1999 (Bank Staropolski, NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego). Audytem Wewnętrznym zajmował się w latach 1999-2002 (Polcard, Elektrim). Od 2001 członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek sektora DataCom (m.in. Elektrim Online), nowych technologii (m.in. CT Creative Team) oraz innych (m.in. Edukacja Polska). Ścisłe kierownictwo w ponad 20 podmiotach gospodarczych. W latach 2005-2009 Wiceprezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu eCard S.A. (notowanej od 2006-2016 na GPW), spółki będącej pionierem płatności handlu elektronicznego w Polsce. Od 2005 roku specjalizuje się w doradztwie z zakresu e-commerce, finansów, technologii i telekomunikacji, a także organizacji i zarządzania. W ramach tej działalności dokonuje analiz założeń biznesowych, finansowych, marketingowych, teleinformatycznych i organizacyjnych dla potrzeb inwestycji, budżetowania, prognozowania, płynności itd.
Uczestniczy w pracach komitetów sterujących projektów informatycznych z różnych dziedzin.
Uczestniczy w wielu wdrożeniach systemów IT, rozwiązań ecommerce, controllingu, zarządzania finansami i raportowania.

Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Faculty of Economics  University College of London oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zarządcze zdobywał w takich podmiotach jak: Warszawska Grupa Konsultingowa Sp.z o.o., Credit Lyonnais Investment Banking Group, General Electric Capital, IBM Polska Sp. z o.o. Oraz Gabor & Gabor.

W przeszłości lub obecnie członek następujących rad nadzorczych (poza Spółką): Energopol Katowice SA, Orbis SA, PKN Orlen SA, TimberOne SA, GE Capital Bank, GE Bank Mieszkaniowy SA., Getin Bank SA, Getin Holding SA, Energomontaż-Północ SA, Polmos Lublin SA oraz Sfinks SA.

Andrzej Basiak – Członek Rady Nadzorczej

Już na czwartym roku studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, w 1993 roku, założył Agencję Reklamowo-Consultingową „LEW”, która w 2012 roku przekształciła się spółkę Grupa LEW S.A., której jest Prezesem Zarządu. W latach 1994-2000, równolegle z prowadzoną działalnością gospodarczą, pracował jako asystent na Wydziale Zarządzania prowadząc zajęcia z teorii zarządzania, rachunkowości oraz reklamy. Firma LEW od 1996 roku współpracuje z Operatorami telefonii komórkowej. Najpierw jako sieć Agencyjna Ery, a od 2003 roku jako Dystrybutor wszystkich pozostałych. W trakcie prowadzenia salonów z telefonami komórkowymi dla sieci ERA, firma LEW była nagradzana dwukrotnie na Konferencjach Operatora za jakość świadczonych usług i osiąganą wielkość sprzedaży. Grupa LEW w 2004 roku jako jedna z pierwszych na rynku rozpoczęła elektroniczną dystrybucję doładowań do telefonów komórkowych poprzez Terminale POS. Od 2008 roku firma jest jedną z największych firm w woj. śląskim pod względem przychodów oraz konsekwentnie realizuje plan budowy kompleksowego ekosystemu płatniczego poprzez rozwój sieci Dobrych Punktów i Dobrych Punktów Finansowych. Nowatorstwo oraz jakość świadczonych usług zaowocowały wyróżnieniami: Odkrycie Roku oraz Laur Konsumenta (2008 i 2009 r.), a także trzykrotnymi nagrodami Gazela Biznesu dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy. W 2013 roku Grupa LEW stała się Krajową Instytucją Płatniczą oraz zakupiła większościowy pakiet w Spółce mPay S.A. jednocześnie wchodząc do branży FinTech, która wykorzystuje innowacyjne rozwiązania oraz oprogramowanie do oferowania usług finansowych. Do pasji Andrzeja Basiaka należą nowe technologie, fotografia oraz narciarstwo.


Janusz Sobczyk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Janusz Sobczyk ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz na kierunku informatyka w zakresie informatyka stosowana, uzyskując tytuł inżyniera.
Pan Janusz Sobczyk doświadczenie zawodowe zdobywał na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, następnie pracował w SZEWOS S.A. z siedzibą w Częstochowie na stanowisku Kierownika ds. Marketingu. Później Pan Janusz Sobczyk związany był z GROUPON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Account Representative, a od marca 2014 roku związany jest z GRUPĄ LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie, zajmując najpierw stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, a następnie od maja 2018 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Usług Płatniczych.
Pan Janusz Sobczyk w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych następującej spółki prawa handlowego: GRUPA LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie członek zarządu.